Juridisk merknad, personvernpolicy

Dette er en oversettelse. Den offisielle versjonen er spansk for å unngå oversettelsesfeil.

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 10 i lov nr. 34/2002 av 11. juli informeres tjenestene i informasjonssamfunnet om at brukerne av dette nettstedet (www.campingarmanello.com) er informert om at identifikasjonsdataene til eieren av nettstedet er: DEPEL SL, med registrert kontor på Avda. Comunidad Valenciana S / N, 03503 Benidorm, Alicante, med CIF B-03421617 (heretter “EIEREN”).

Formålet med dette nettstedet er å gi offentlig informasjon om tjenestene til turistinnkvartering som tilbys gratis på CAMPING ARMANELLO, og alt materiale som er inneholdt i det, er beskyttet av loven om opphavsrett. © DEPEL S.L., alle rettigheter forbeholdt.

Bruken av den nevnte nettsiden tilveiebringer betingelsen til BRUKER, og innebærer aksept av alle betingelsene som er innlemmet i denne juridiske merknaden. Bruken av tjenesten har en begrenset varighet i det øyeblikket brukeren bruker nettstedet.

Brukeren må nøye lese juridisk merknad i alle tilfeller der den har til hensikt å bruke nettsiden, siden EIEREN forbeholder seg retten til uten forvarsel å gjøre endringer og oppdateringer av informasjonen som finnes på dette webområdet, dets konfigurasjon og presentasjon, samt vilkårene for tilgang til det.

Industriell og intellektuell eiendom

Innholdet og informasjonen som vises på denne nettsiden (“nettstedinformasjonen”) tilhører DEPEL S.L. og / eller tredjeparter.

Eierens nettsted kan inneholde referanser til registrerte varemerker, materiale beskyttet av copyright, teknologier, produkter, prosesser eller andre immaterielle rettigheter til DEPEL S.L. og tredjeparter. Spesielt er det hensiktsmessig å merke seg at merkevaren “CAMPING ARMANELLO” og logoen som den representerer, er registrert og beskyttet i registret til det spanske patent- og varemerkeskontoret.

Hvis du anser at en del av innholdet på denne websiden påvirker din intellektuelle og / eller industrielle eiendom, vennligst kontakt oss og be om endringen eller slettingen til e-postadressen marketing@campingarmanello.com.

Tilgang til nettstedet betyr ikke en lisens eller bruksrett til de merkene som er tilstede i den, uten at den tidligere har fått skriftlig fullmakt fra EIEREN. Distribusjon, modifikasjon, transformasjon, tildeling, offentliggjøring og annen aktivitet som ikke er uttrykkelig autorisert av eieren av utnyttelsesrettighetene, er forbudt. Uautorisert bruk av materialene og informasjonen på nettstedet kan innebære brudd på lovgivningen om immateriell eller industriell eiendom og andre gjeldende lover.

Bruk av nettstedet

Brukeren godtar å gjøre nettstedet riktig, i samsvar med denne juridiske merknaden, loven og andre vilkår, forskrifter og instruksjoner som kan gjelde. Brukeren godtar ikke å bruke noen enhet, programvare eller annet instrument som forstyrrer eller kan forstyrre at nettstedet vårt fungerer, og ikke ta noen tiltak som kan føre til en uforholdsmessig eller uakseptabel byrde på vår infrastruktur. På samme måte forplikter brukeren av nettstedet seg til ikke å bruke noen robot, “sporing av spider” eller en hvilken som helst automatisk enhet eller manuell prosess for å overvåke eller kopiere sidene som utgjør vår nettside uten uttrykkelig samtykke fra en autorisert representant for eieren anses å være gitt i tilfelle overvåkingsaksjoner utført av standardteknologi for søkemotorer som brukes av søkemotorer for å lede Internett-brukere til våre sider.

Brukeren er alene ansvarlig for EIEREN eller til tredjepart for eventuelle tap eller skader som kan oppstå som følge av brudd på disse forholdene.

EIEREN gir en begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar tillatelse for en utelukkende personlig (privat) bruk av dette nettstedet, samt innholdet i materialet som er inkludert deri. Den nåværende fullmakten utgjør ikke en overføring av eiendomsretten til nettstedet eller innholdet derav, idet brukeren er underlagt følgende begrensninger av en begrunnende karakter:

Forpliktelse til å opprettholde OWNERs opphavsrett og eiendomsmeldinger, på alle kopier av nettstedet og dets innhold.
Reproduksjon, distribusjon, overføring, memorisering eller modifisering av nettstedet og dets innhold er strengt forbudt.
Dens bruk for alle typer kommersielle og non-profit formål er forbudt.
Ethvert bruk annet enn formålet med dette nettstedet er uttrykkelig forbudt.
I denne forstand vil brukeren avstå fra å bruke noe av materialene og informasjonen på denne nettsiden for ulovlige formål og uttrykkelig forbudt i disse generelle bruksbetingelsene, samt de spesielle forhold som er aktivert som er i strid med rettigheter og interesser til eier, dets medlemmer og / eller tredjeparter, og skal svare på dem i tilfelle overtredelse eller brudd på disse forpliktelsene og / eller på noen måte (inkludert innføring eller formidling). Overtredelsen av ovennevnte begrensninger vil gi Eierne rett til å utøve alle rettslige tiltak for å beskytte deres eiendomsrettigheter på nettstedet.

Brukerne og generelt de personene som har til hensikt å etablere en hyperkobling mellom deres nettside og eierens nettsted (heretter “hyperkoblingen”) må oppfylle følgende betingelser:

Ingen falske, unøyaktige eller feilaktige uttalelser eller indikasjoner vil bli gjort om EIERENS nettside, dets styremedlemmer, dets ansatte, nettsidene på nettstedet og / eller tjenestene som tilbys av den.
Det vil ikke bli erklært eller underforstått at EIEREN har godkjent hyperkoblingen eller at den har overvåket eller antatt på noen måte tjenestene som tilbys eller gjøres tilgjengelige for nettsiden der hyperkoblingen er etablert.
Nettstedet der hyperkoblingen er etablert, vil ikke inneholde ulovlig informasjon eller innhold, i motsetning til moral og generelt akseptert god skikk og offentlig orden, og vil heller ikke inneholde innhold som er i strid med tredjepartsrettigheter.
EIEREN vil ikke være ansvarlig for bruken eller innholdet på nettsidene knyttet til denne nettsiden. Opprettelsen av hyperkoblingen innebærer ikke i noen tilfelle eksistensen av forhold mellom EIEREN og eieren av nettstedet som den er etablert på, heller ikke godkjenning og godkjenning fra eierens innhold eller tjenester.

Personvern og beskyttelse av personopplysninger

Anonym bla gjennom nettsider.

Nettstedet oppnår bare og holder følgende informasjon om de besøkende på nettstedet vårt:

Domenenavnet til leverandøren (PSI) og / eller IP-adressen som gir dem tilgang til nettverket. På den måten kan vi kompilere statistikk over landene og serverne som besøker vår nettsider oftere.
Datoen og klokkeslettet for tilgang til nettstedet vårt. Dette gjør det mulig for oss å finne ut de mest innstrømmende timene, og foreta nødvendige tilpasninger for å unngå metningsproblemer i våre topptimer.
Internettadressen hvorfra linken som fører til nettstedet vårt. Takket være disse dataene kan vi kjenne effekten av de forskjellige bannere og koblinger som peker på serveren vår, for å forbedre de som gir bedre resultater.
Antall daglige besøkende til hver seksjon. Dette gjør at vi kan kjenne de mest vellykkede områdene og øke og forbedre innholdet, slik at brukerne får et mer tilfredsstillende resultat.
Oppnådd informasjon er helt anonym, og i intet tilfelle kan den knyttes til en bestemt og identifisert bruker.

Navigere med informasjonskapsler

Siden på nettstedet vårt bruker informasjonskapsler, små datafiler som er generert på brukerens datamaskin, og som tillater oss å få følgende informasjon:

Datoen og klokkeslettet for siste gang brukeren besøkte nettstedet vårt.
Sikkerhetselementer som griper inn i kontrollen av tilgang til begrensede områder.
Brukeren har muligheten til å forhindre generering av informasjonskapsler ved å velge det tilsvarende alternativet i nettleserprogrammet. Imidlertid advarer selskapet om at deaktivering av det samme kan forhindre at sidene fungerer tilfredsstillende.

Overholdelse av økologisk lov nr. 15/1999 om beskyttelse av personopplysninger.

I samsvar med gjeldende forskrifter om databeskyttelse samt tjenester i informasjonssamfunnet og elektronisk handel, godtar brukeren at personopplysningene som ble oppgitt ved bestilling, er innlemmet i filer som eies av selskapet. EIER, for å legge til rette for levering av de forespurte tjenestene, for korrekt identifisering av brukere som ber om personlige tjenester på “campingarmanello.com”, for å gjennomføre statistiske studier av tilfredsstillelse av klientene som har formulert reservasjoner i “campingarmanello .com “som tillater innlemming av forbedringer i tjenestene som tilbys, for styring av grunnleggende administrasjonsoppgaver, samt å holde deg informert, enten via e-post eller på annen måte, om nyheter og tjenester relatert til CAMPING ARMANELLO.

EIEREN forplikter seg til å overholde sin hemmeligholdelse av personopplysninger og dets plikt til å behandle dem med konfidensialitet og forutsetter i den forbindelse de tekniske, organisatoriske og sikkerhetstiltak som er nødvendige for å hindre endring, tap, behandling eller uautorisert tilgang i i samsvar med bestemmelsene i den økologiske lov om beskyttelse av personopplysninger og annen gjeldende lovgivning.

Enhver registrert bruker kan når som helst utøve retten til å få tilgang til, rette ut og, om nødvendig, avbryte deres personlige opplysninger, ved skriftlig forespørsel rettet til CAMPING ARMANELLO – DEPEL S.L. (Dept. MARKEDING). AVDA VALENCIAN COMMUNITY S / N, 03503 eller skrive en e-post til marketing@campingarmanello.com som angir i emnet / underordnet ordene “endring / kansellering av personopplysninger”.