Juridisk merknad, personvernerklæring

I samsvar med bestemmelsene i artikkel 10 i lov 34/2002 av 11. juli om informasjonssamfunnstjenester, blir brukere av denne nettsiden (www.campingarmanello.com) informert om at identifikasjonsdataene til eieren av nettstedet er: DEPEL SL , med forretningskontor på Avda. Comunidad Valenciana S/N, 03503 Benidorm, Alicante, med CIF B-03421617 (heretter kalt «EIEREN»).

Formålet med denne nettsiden er å gi offentlig og gratis informasjon om turistinnkvarteringstjenestene som tilbys på CAMPING ARMANELLO , og alt materiale som finnes der er beskyttet av lov om opphavsrett. ©DEPEL SL, alle rettigheter forbeholdt.

Bruken av det ovennevnte nettstedet gir status som BRUKER, og innebærer aksept av alle betingelsene som er innlemmet i denne juridiske erklæringen. Bruken av tjenesten har en begrenset varighet til den tiden brukeren bruker nettstedet.

Brukeren må lese den juridiske merknaden nøye ved hver anledning han eller hun har til hensikt å bruke nettstedet, siden EIEREN forbeholder seg retten til å foreta, uten forvarsel, endringer og oppdateringer av informasjonen på dette nettstedet. Nett, dets konfigurasjon og presentasjon, samt vilkårene for tilgang til den.

Industriell og intellektuell eiendom

Innholdet og informasjonen som vises på denne nettsiden («sideinformasjon») er eiendommen til DEPEL SL og/eller tredjeparter.

EIERENS nettsted kan inneholde referanser til registrerte varemerker, materiale beskyttet av opphavsrett, teknologier, produkter, prosesser eller andre intellektuelle rettigheter som eies av DEPEL SL og tredjeparter. Spesielt er det verdt å merke seg at merket «CAMPING ARMANELLO» og logografien som det representerer er registrert og beskyttet i registeret til det spanske patent- og varemerkekontoret.

Hvis du mener at en del av innholdet på denne nettsiden påvirker din intellektuelle og/eller industrielle eiendom, vennligst kontakt e-postadressen [email protected] for å be om endring eller sletting.

Tilgang til Nettstedet innebærer ingen lisens eller rett til å bruke merkene som finnes deri, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra EIER. Distribusjon, modifikasjon, transformasjon, overføring, tilgjengeliggjøring for allmennheten og enhver annen aktivitet som ikke er uttrykkelig autorisert av eieren av utnyttelsesrettighetene er forbudt. Uautorisert bruk av materialet og informasjonen på nettstedet kan være i strid med åndsverks- eller industriell eiendomslovgivning og andre gjeldende lover.

Bruk av nettstedet

Brukeren forplikter seg til å gjøre korrekt bruk av nettstedet, i samsvar med denne juridiske merknaden, loven og andre forhold, forskrifter og instruksjoner som kan være gjeldende. Brukeren samtykker i å ikke bruke noen enhet, programvare eller annet instrument som forstyrrer eller kan forstyrre den riktige funksjonen til nettstedet vårt, samt å ikke foreta noen handling som kan forårsake en uforholdsmessig eller uakseptabel belastning på vår infrastruktur. Likeledes samtykker brukeren av nettstedet til å ikke bruke noen robot, «krypende edderkopp» eller noen automatisk enhet eller manuell prosess for å overvåke eller kopiere sidene som utgjør nettstedet vårt uten uttrykkelig samtykke fra en autorisert representant for EIEREN (nevnte forpliktelse anses som gitt i tilfelle overvåkingshandlinger utført av standard Internett-søkemotorteknologi brukt av søkemotorsider for å lede Internett-brukere til sidene våre.

Brukeren er alene ansvarlig overfor EIEREN eller overfor tredjeparter for enhver skade eller tap som kan være forårsaket som følge av manglende overholdelse av nevnte vilkår.

EIEREN gir begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar tillatelse for eksklusivt personlig (privat) bruk av dette nettstedet, så vel som det materielle innholdet inkludert deri. Denne autorisasjonen utgjør ikke en overføring av eiendomsrettighetene til nettstedet eller dets innhold, og brukeren er underlagt følgende begrensninger av uttalende karakter:

Forpliktelse til å opprettholde opphavsretts- og eiendomsmerknadene til EIEREN, på alle kopier av nettstedet og dets innhold.
Reproduksjon, distribusjon, overføring, memorering eller modifikasjon av nettstedet og dets innhold er strengt forbudt.
Bruken til alle typer formål, både kommersielle og ideelle formål, er forbudt.
Enhver annen bruk enn formålet med denne nettsiden er uttrykkelig forbudt.
I denne forstand vil brukeren gi avkall på bruken av materialet og informasjonen på denne nettsiden til ulovlige formål og uttrykkelig forbudt i disse generelle bruksvilkårene, så vel som de spesielle betingelsene som, der det er hensiktsmessig, er aktivert som er i strid. til rettighetene og interessene til EIEREN, dens medlemmer og/eller tredjeparter, og må svare på dem i tilfelle overtredelse eller unnlatelse av å overholde nevnte forpliktelser og/eller på noen måte (inkludert introduksjon eller spredning). Brudd på begrensningene ovenfor vil gi EIEREN rett til å utøve alle rettslige handlinger for å forsvare sine eiendomsrettigheter over nettstedet.

Brukere og generelt de personene som har til hensikt å etablere en hyperkobling mellom deres nettside og EIERENS nettsted (heretter «hyperlenken») må overholde følgende betingelser:

Ingen falske, unøyaktige eller uriktige uttalelser eller indikasjoner vil bli gjort om nettsiden til EIEREN, dens direktører, dens ansatte, nettsidene til nettstedet og/eller tjenestene som tilbys av den.
Det vil ikke bli erklært eller underforstått at EIEREN har autorisert hyperkoblingen eller at han på noen måte har overvåket eller antatt tjenestene som tilbys eller gjøres tilgjengelig for nettsiden der hyperkoblingen er etablert.
Nettsiden som hyperlenken er etablert på vil ikke inneholde ulovlig informasjon eller innhold, i strid med moral og allment akseptert god skikk og offentlig orden, og den vil heller ikke inneholde innhold i strid med tredjeparts rettigheter.
EIEREN vil ikke være ansvarlig for bruken eller innholdet på nettsidene som er koblet til denne nettsiden. Etableringen av hyperlenken innebærer ikke i noe tilfelle eksistensen av relasjoner mellom EIEREN og eieren av nettsiden den er etablert på, og heller ikke aksept og godkjenning fra EIEREN av innholdet eller tjenestene.


Personvernerklæring

I samsvar med bestemmelsene i Europaparlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 av 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personopplysninger og fri sirkulasjon av disse dataene (GDPR), og Organisk lov 3/20185. desember om beskyttelse av personopplysninger og garanti for digitale rettigheter (LOPDGDD) Vi informerer deg om vår personvernerklæring.

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet www.campingarmanello.com som eies av DEPEL, SL. Tilgang og bruk av det, enten for å bla gjennom sidene eller for å formalisere en online reservasjon, gir status som bruker til den besøkende på nettstedet. . Handling som innebærer total aksept, uten forbehold, av brukeren av disse bruksvilkårene. Hvis du ikke godtar, vennligst ikke bruk nettstedet.

Det er derfor, før du begynner å bruke nettstedet vårt, må du lese den juridiske merknaden, personvernerklæringen, retningslinjene for informasjonskapsler, de generelle avtalevilkårene og enhver annen juridisk tekst som regulerer bruken og som du kan se nederst på nettstedet .

Hvis det kreves personopplysninger under tilgang til nettstedet for å kunne gi deg våre tjenester, vil det bli gjort i henhold til følgende premisser:

All databehandling utføres på vegne av behandlingsansvarlig, hvis identifikasjonsdata er følgende:

 • Eier : DEPEL, SL
 • CIF : B03421617
 • Registrert kontor : Valencian Community. Partida Armanello S/N, 03503 Benidorm, Alicante
 • E-post: [email protected]
 • Telefon: +34 96 585 31 90
 1. DATAINNSAMLING, FORMÅL MED BEHANDLING OG LEGITIMERING

Under prosessen med å samle inn personopplysninger i de forskjellige skjemaene på nettstedet vårt vil du bli fortalt hvilken informasjon som er obligatorisk for å fullføre prosessen. Hvis du ikke gir den, vil det ikke være mulig for oss å gi deg tjenesten eller gi deg tilgang til visse funksjoner implementert på nettstedet.

Ved å fylle ut disse innsamlingsskjemaene for personopplysninger, gir brukeren uttrykkelig fullmakt til eieren av nettstedet til å bruke dataene deres til formålene angitt nedenfor.

Det er brukerens ansvar å gi nøyaktige og sanne data, samt å kommunisere eventuelle endringer eller modifikasjoner av disse.

Formålet med å samle inn dine personopplysninger er følgende:

 • gi informasjon , som svar på nettforespørsler gjort gjennom kanalene som er aktivert på nevnte nettside (nettskjema, e-post, WhatsApp, telefon).
 • Administrer din reservasjon for våre tjenester fra den spesifikke reservasjonsdelen av nettstedet vårt.
 • Sende deg kommersiell informasjon som vi anser av interesse for deg etter at du uttrykkelig har gitt oss tillatelse i et av skjemaene fra selskapet vårt som du har fylt ut. Vi minner deg om at du kan melde deg av når som helst og fra selve kommunikasjonen. Den kommersielle kommunikasjonen du mottar vil alltid være i forhold til vårt selskaps egne produkter eller tjenester.

Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine data er gjennomføringen av reservasjonskontrakten for våre tjenester, det utvetydige samtykket du uttrykker når du godtar personvernreglene og sending av kommersiell kommunikasjon.

 1. OPPBEVARING AV INFORMASJON

Brukeren er informert om at, i samsvar med prinsippet om begrensning av bevaringsperioden, vil dataene som samles inn vil bli behandlet utelukkende og utelukkende for den nødvendige tiden og for formålene som de til enhver tid ble samlet inn for. De vil derfor bli opprettholdt på en måte som tillater identifisering av interesserte parter ikke lenger enn nødvendig for formålet med behandling av personopplysninger og overholdelse av lovbestemmelsene som gjelder i dette tilfellet.

 1. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

For å oppfylle formålene som er angitt i punkt 1 i personvernerklæringen, kan det være nødvendig for oss å kommunisere eller overføre dine personopplysninger til tredjeparter som gir oss støttetjenester for å kunne tilby tjenesten vår korrekt eller til tredjeparter for å levere tjenester tilleggstjenester etterspurt og autorisert av deg. Disse enhetene inkluderer transportselskaper, teknologiske tjenesteleverandører og finansielle enheter for å administrere betaling for våre tjenester.

I noen tilfeller, for eksempel teknologileverandører, er disse enhetene lokalisert utenfor EU, og bekrefter at leverandørene våre overholdes «Privacy Shield», eller andre land eller territorier utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå. Ved å akseptere denne personvernerklæringen gir du oss uttrykkelig fullmakt til å behandle og kommunisere dine personopplysninger til disse tredjepartene og/eller å overføre dine personopplysninger til de nevnte tjenesteleverandørene utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet for formålene beskrevet her.

Ved ansettelse våre tjenester med avbestillingsforsikring Du gir oss tillatelse til å overføre dine personopplysninger til selskapet FLEXMYROOM INSURETECH, SL, hjemmehørende i Benidorm (03503 – Alicante), Calle Gerona, 13, Local CA 18, og med CIF-nummer B42687616, med det eneste formål å beskytte din reservasjon mens nyte forsikringstjenestene og produktene som tilbys. Kun data som er strengt nødvendige for aktivering av forsikringen (navn og etternavn, identitetsnummer, postadresse og kontaktinformasjon) vil bli overført, i vår felles interesse. Denne enheten vil kansellere dine personopplysninger når tjenesten er avsluttet og de lovfestede fristene er overholdt. Du kan utøve dine rettigheter til tilgang, retting, sletting, begrensning av behandling, portabilitet av data og motstand mot behandling og ikke å bli underlagt automatiserte avgjørelser på e-postadressen [email protected].

 1. RETTIGHETER FOR DATABESKYTTELSE.

Du kan når som helst utøve dine rettigheter til tilgang, retting, kansellering og motstand ved å sende en e-post til: [email protected] , og angi årsaken til forespørselen din. Vi minner om at disse rettighetene kun kan utøves av den interesserte parten selv, så vi kan be om en kopi av deres ID, pass eller annet gyldig dokument som identifiserer dem.

 1. SIKKERHETSTILTAK

Vi forplikter oss til å garantere taushetsplikt og konfidensialitet ved behandling av personopplysninger, ved å ta i bruk sikkerhetsnivåene for beskyttelse av personopplysninger som er lovpålagt, og installere alle midler og tekniske tiltak til vår disposisjon for å unngå tap, misbruk, endring, uautorisert tilgang og tyveri av det.

 1. REGULERINGSENDRING

Camping Armanello – DEPEL, SL forbeholder seg retten til å endre denne policyen for å tilpasse den til ny lovgivning eller rettsvitenskap.